วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดมีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเกือบหกสิบเมตร