สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองร้อยเอ็ด เหมาะกับการพาลูกหลานไปกัน นั่นก็คือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเมืองร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่