BuangPaRanChai Roi-Et

BuangPaRanChai Roi-Et

(ภาษาไทย) ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่

PaNumYoy Roi-Et

PaNumYoy Roi-Et

(ภาษาไทย) พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และสูง อย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่บนยอดภูเขาเขียว แนวเทือกเขาภูพาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม

Wat BuRaPaPiram Roi-Et

Wat BuRaPaPiram Roi-Et

(ภาษาไทย) ร้อยเอ็ดมีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเกือบหกสิบเมตร

Phase B after make better 20150213

Phase B after make better 20150213

(ภาษาไทย) ภาพห้องพัก ตึก B ที่เก็บรายละเอียดเรียบร้อยเกือบทั้งหมด เข้าพักได้เลยทั้งรายวันและรายเดือน