เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์ที่นายสมหมาย สมทรัพย์ เจ้าของบริษัทบัวสมหมาย จำกัด
สร้างถวายหลวงตาบัว สร้างมาเป็นเงินกว่า 228 ล้านบาท ก่อนหลวงตาบัวมรณะภาพ

เจดีย์มหามงคลบัวตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ฟรี
สวยงามมากในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟส่องสว่าง

 

maha_mongkol_bua_001

maha_mongkol_bua_002

maha_mongkol_bua_003

maha_mongkol_bua_004

maha_mongkol_bua_005

maha_mongkol_bua_006

พิกัด

Comments by Facebook Account

Latest posts by tomornw (see all)

ติดต่อสอบถามพิมพ์ที่นี่กรณีไม่มี เฟสบุ๊ค