ข้อมูลเบื้องต้น เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เดิมชื่อ “วัดหัวรอ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดบูรพาภิราม”

ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่เที่ยวร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด

มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง

ความสูงขององค์พระ วัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร
และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และปรากฏอยู่

พระพุทธรูปองค์นี้ถูกกล่าวถึงในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดด้วย
และในส่วนของที่ตั้ง พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัดอยู่ติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า
ซึ่งเป็นที่สร้างศาลาศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ซึ่งชาวเมืองร้อยเอ็ดเคารพนับถือมาก

ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด แนะนำที่เที่ยวในร้อยเอ็ด

ที่มาของข้อมูล: http://www.roiet.go.th/visit101/wudburapa.html

แผนที่สำหรับไปเที่ยว

Comments by Facebook Account

Latest posts by tomornw (see all)
Tagged on:             

ติดต่อสอบถามพิมพ์ที่นี่กรณีไม่มี เฟสบุ๊ค