ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่
มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่

ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในร้อยเอ็ด

มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นและในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลายพันธุ์มากมาย มีเรือสำหรับให้ประชาชนได้พายเล่นในบึง
นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้งจัดมหรสพต่างๆ

ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ คือ
– ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นที่เคารพบูชาของชาว ร้อยเอ็ด
– พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ กลางสวนดอกไม้
– พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้
– ภูพลาญชัย มีลักษณะเป็นสวนสัตว์และน้ำตกจำลอง
– สนามเด็กเล่น นกชนิดต่างๆ สวนสุขภาพ เป็นสวนออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาว ร้อยเอ็ด

ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในร้อยเอ็ด
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com
ออร์คิด อพาร์ทเม้นท์ ร้อยเอ็ด ที่พักดี ในเมืองร้อยเอ็ด www.orchidroiet.com

ข้อมูลจาก: http://www.roiet.go.th/visit101/buangparan.html

แผนที่

Comments by Facebook Account

Latest posts by tomornw (see all)

ติดต่อสอบถามพิมพ์ที่นี่กรณีไม่มี เฟสบุ๊ค