เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัวตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ฟรี สวยงามมากในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟส่องสว่าง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองร้อยเอ็ด เหมาะกับการพาลูกหลานไปกัน นั่นก็คือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเมืองร้อยเอ็ด