ภาพห้องพักตึก B หลังเก็บรายละเอียด 20150213

ภาพห้องพักตึก B หลังเก็บรายละเอียด 20150213

ภาพห้องพัก ตึก B ที่เก็บรายละเอียดเรียบร้อยเกือบทั้งหมด เข้าพักได้เลยทั้งรายวันและรายเดือน